Close

Tư vấn, xây dựng và triển khai các chương trình quảng cáo và tiếp thị cho doanh nghiệp

Tư vấn, xây dựng và triển khai các chương trình quảng cáo và tiếp thị cho doanh nghiệp

Hiện nay việc quảng cáo và tiếp thị là một điều tất yếu và không thể thiếu trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Trung tâm Công nghệ thông tn và truyền thông Việt Nam là nơi hỗ trợ cũng như người bạn đồng hành để doanh nghiệp mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

 

  • Mục tiêu của quảng cáo là gì? (Mission)
  • Có thể chi bao nhiêu tiền? (Money)
  • Cần phải gửi thông điệp đi như thế nào? (Message)
  • Cần sử đụng phương tiện truyền thông nào (Media)
  • Cần đánh giá kết quả như thế nào? (Maesurement)

Những tổ chức lớn thường có bộ phận quảng cáo riêng, họ xây dựng tổng ngân sách, hoạch định chiến lược quảng cáo, xét duyệt nội dung quảng cáo và các chiến dịch quảng cáo do các Công ty quảng cáo đề xuất, đảm nhận các công việc quảng cáo mà các công ty quảng cáo không làm. Những tổ chức nhỏ, quảng cáo được giao cho nhân viên ở phòng kinh doanh hay marketing phụ trách, người này liên hệ với các công ty quảng cáo để được giúp xây dựng các chương trình quảng cáo.

Ngày nay, hầu hết các tổ chức đều sử dụng công ty quảng cáo ở bên ngoài để giúp họ triển khai các chiến dịch quảng cáo và mua thời lượng từ các phương tiện truyền thông.

Là một Trung tâm chuyên về các phương tiện truyền thông, chúng tôi sẽ tư vấn, xây dựng và triển khai các dịch vụ giúp giải đáp các yếu tố 5M để khách hàng của mình có thể làm chủ một chương trình quảng cáo hiệu quả:

  • Tư vấn, xác định mục tiêu cho chương trình quảng cáo
  • Tư vấn xây dựng ngân quỹ dành cho chương trình quảng cáo
  • Tư vấn soạn thảo thông điệp quảng cáo
  • Tư vấn lựa chọn phương tiện truyền tải thông điệp quảng cáo
  • Tư vấn xây dựng tiêu tức xác định hiệu quả của chiến dịch quảng cáo

Khách hàng liên hệ với ICT Việt Nam theo cách sau :

Gọi điện thoại trực tiếp:  19006816

Gửi thông tin tới địa chỉ email: info@ictvietnam.org

Gặp trực tiếp: Tòa nhà D6 Thất Sơn, phường 15, quận 10, TP.HCM.