Close

Tư vấn và triển khai dịch vụ sở hữu trí tuệ

Tư vấn và triển khai dịch vụ sở hữu trí tuệ

Tại Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào vấn đề sở hữu trí tuệ luôn là vấn đề nóng và mang tính sống còn các doanh nghiệp. Giả thương hiệu, hàng nhái đang ngày một mạnh mẽ, vậy để làm sao ngăn chặn tình trạng này?

Sở hữu trí tuệ là khái niệm pháp lý chỉ sự bo hộ của nhà nước đối với các thành qu lao động sáng tạo. Sở hữu trí tuệ gồm hai nhánh là sở hữu công nghiệp và bản quyền.

- Sở hữu công nghiệp là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý bo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả nghiên cứu triển khai có thể áp dụng công nghiệp. Tại Việt Nam đối tượng Sở hữu công nghiệp có thể là: 1- sáng chế, 2- giải pháp hữu ích, 3- kiểu dáng công nghiệp, 4- nhãn hiệu, 6- chỉ dđịa lý, 7- thiết kế bố trí mạch tích hợp,ngoài ra còn có tên thương mại và bí quyết kinh doanh.

Hiện nay Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam cung cấp gói dịch vụ bảo hộ độc quyền cho sản phẩm và dịch vụ của mình ngay sau khi mới ra đời , dưới đây là các dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ do ICT cung cấp

1 . Danh mục tư vấn sở hữu trí tuệ tại ICT:

-          Tư vấn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

-          Tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

-          Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

-          Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

-          Tư vấn thiết kế logo

2 .Chi phí dịch vụ tư vấn và triển khai sở hữu trí tuệ:

Liên hệ trực tiếp để rõ nét.

3 . Thời gian thực hiện:

Tùy thuộc vào dịch vụ

4 . Thông tin liên hệ:

Khách hàng liên hệ với ICT Việt Nam theo cách sau :

Gọi điện thoại trực tiếp:  19006816

Gửi thông tin tới địa chỉ email: info@ictvietnam.org

Gặp trực tiếp: Tòa nhà D6 Thất Sơn, phường 15, quận 10, TP.HCM.