Close

Tư vấn, thiết kế và xây dựng thương hiệu

Tư vấn, thiết kế và xây dựng thương hiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam là nơi chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế nhận diện và truyền thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng, qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự nghiệp phát triển của thương hiệu Việt.

Chúng tôi luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo thấu hiểu yêu cầu sang tạo ngay từ khi mới bắt đầu và đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình thực thi dự án. Cam kết sáng tạo và mang lại sáng tạo hiệu quả. Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông đồng hành cùng doanh nhân xây dựng thương hiệu mạnh.

Chúng tôi hỗ trợ nghiên cứu nội tại và nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược thương hiệu, xác lập định vị thương hiệu, quy chuẩn kiến trúc thương hiệu. Cùng với các bản thiết kế xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu từ bộ nhận diện cốt lõi, tài liệu marketing – bán hàng, nhận diện tại cửa tài, đến nhận diện cho người tiêu dùng, chiến dịch marketing và các kế hoạch truyền thông thương hiệu và quản trị thương hiệu.

- Thông tin liên hệ:

Khách hàng liên hệ với ICT Việt Nam theo cách sau :

Gọi điện thoại trực tiếp:  19006816

Gửi thông tin tới địa chỉ email: info@ictvietnam.org

Gặp trực tiếp: Tòa nhà D6 Thất Sơn, phường 15, quận 10, TP.HCM.