Close

Hoạt động chính

Hoạt động chính

Hoạt động chính:

  1. Tư vấn giải pháp ICT cho Doanh nghiệp.
  2. Tổ chức và triển khai các hoạt động Kết nối, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại cho Doanh nghiệp ICT VN.
  3. Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cung ứng nguồn nhân lực ICT.
  4. Nghiên cứu và phát triển các giải pháp và ứng dụng trong lĩnh vực ICT.
  5. Hợp tác tư vấn và triển khai các dự án ICT.

Hoạt động thường niên:

  • Tổ chức ICT Forum
  • Tổ chức ICT Show
  • Tổ chức cuộc thi sao vàng sản phẩm ICT.
  • Đánh giá và vinh danh TOP 100 Doanh nghiệp & thương hiệu vàng ICT
  • Xuất bản niên giám DN ICT Việt Nam